Tilstandsrapport – vedligeholdelsesplan

For at fremtidssikre eksisterende byggeri udarbejder vi tilstandsrapporter og vedligeholdelsesplaner.

I tilstandsrapporten beskriver vi bygningens generelle tilstand og belyser eventuelle kritiske problemer, som skal udbedres. Tilstandsrapporten skrives i et letlæst sprog med understøttende billeder, så rapporten kan læses og forstås af alle.

Når vi udarbejder en vedligeholdelsesplan, har vi fokus på de områder, som bygherre har vedligeholdelsespligt for. Herefter udarbejder vi en tilstandsrapport og en vedligeholdelsesplan i dialog med bygherre.

Vedligeholdelsesplanen kan fungere som bygherres prioriteringsliste de næste 5, 10 eller 15 år. Vi gennemgår hele bygningen ud fra en 20-punkts systematik, som sikrer en grundig, veldokumenteret og gennemarbejdet rapport af høj kvalitet. Vi beskriver problemer og løsningsmuligheder og giver et prisoverslag. Løbende vedligeholdelse mindsker risikoen for akutte skader, som kan medføre store omkostninger. For at få det optimale ud af vedligeholdelsesplanen, anbefaler vi, at den opdateres hvert 3.-5. år.