Mole Arkitekter_Photo Niels Nygaard_2560x1480

Tilgang

Byggeri er komplekst og stiller mange krav til rådgivningsydelser. Vi leverer en kvalificeret arkitektrådgivning og samarbejder med en række andre rådgivere (landskabsarkitekter, ingeniører, brandrådgivere, miljørådgivere osv.), som tilknyttes projektet afhængig af opgavernes karakter og kompleksitet. Vi er engagerede medarbejdere med høj faglighed indenfor renovering og med et fælles mål om at skabe god arkitektur.

Dialog, tillid og klar kommunikation er de vigtigste parametre i opgaveløsningen, både når det gælder tværfagligt samarbejde, brugerinddragelse og kommunikation med alle byggesagens parter. Vi sikrer, at byggeriet bliver færdigt inden for de fastlagte tids- og budgetmæssige rammer. Vi ved, at der kan opstå konflikter, uforudsete forhold og økonomiske aspekter, der gør, at der skal skiftes kurs undervejs. Gennem erfaring med risikostyring bistår vi bygherre i at træffe de rette valg og den rette kurs for projektet. Det er dialogen, den gensidige tillid og den klare kommunikation, der er med til at sikre, at byggesager kan forløbe smidigt og uden konflikter. Vi ser os altid tilbage og høster erfaring fra tidligere sager.