Arkitektur

MOLE arkitekter arbejder med arkitektoniske og byggetekniske opgaver.

Vores hovedkompetencer er renovering, modernisering og ombygning, særligt indenfor boligbyggeri, skoler, kollegiebyggeri og institutioner. Vi udfører tilbygninger og mindre nybygninger til eksisterende byggeri.

MOLE arkitekter varetager bygherres interesser og skaber merværdi for bygherre og samfund. Vi ønsker at fremtidssikre den eksisterende bygningsmasse gennem genanvendelse og udvikling og derigennem bidrage til et bæredygtigt samfund.
De bygninger, som omgiver os, danner ramme om vores hverdag. For at bevare og styrke denne tilknytning, mener vi, at det er vigtigt at værne om den eksisterende bygningsmasse.
Med respekt for bygningens arkitektoniske udtryk, funktion og historie, vurderer vi, hvordan bygningens eksisterende kvaliteter kan bevares, forbedres og tilpasses nye behov. Sådan skaber vi værdi for kunden, brugerne og det nærmiljø, som byggeriet er en del af, og på den måde sikres den eksisterende bygningsmasse for fremtiden.