Århusgadefacadeistandsættelse og vinduesudskiftning

Arkitektrådgivning og totalrådgivning

Som arkitektrådgiver tager vi udgangspunkt i brugernes behov. Vi sikrer en sund balance mellem vision og økonomi og skaber byggerier af høj kvalitet med gode byggetekniske løsninger. Med vores arkitektfaglige baggrund er vi gode til at skabe overblik over tværfaglige arbejder og komplicerede arbejdsprocesser.

Som totalrådgiver varetager vi hele byggeprocessen fra idé til udførelse. Vi projekterer, styrer tid, kvalitet og økonomi og tager hånd om projektforløb og samarbejde med underrådgivere og entreprenører og varetager kontakten til myndigheder. Det giver bygherre overskud til at fokusere på prioritering, visioner og behov.