Bæredygtighed og CSR

I vores tilgang til projekterne og faget generelt mener vi, at ambitionen om arkitektonisk kvalitet og mål om bæredygtighed er uadskillelige. Vi mener, at høj arkitektonisk kvalitet, som kan anvendes i mange år, er en af vores vigtigste bidrag i omstillingen til en mere bæredygtig bygningskultur. Bygninger, byer og landskab, som vedligeholdes, tilpasses og plejes gennem generationer, formår at forblive attraktive og skabe værdi for brugere, borgere og samfund. Derfor arbejder MOLE arkitekter målrettet med den eksisterende bygningsmasse med ønsket om at opretholde den eksisterende identitet og karakterfuldhed samt tilføje nye kvaliteter for kommende generationer.

Med et stort materialekendskab arbejder vi fokuseret med gedigne, holdbare løsninger. Gennem anvendelse af velafprøvede gode materialer samt gennemtænkte og smukke detaljer er vores tilgang med til at levere helhedsløsninger, som kan leves i mange år frem.

For MOLE arkitekter betyder bæredygtighed, at vi projekterer langtidsholdbare løsninger. Vi bevarer og genbruger så vidt muligt eksisterende bygningskroppe og indtænker genanvendes af materialer. Tidligt i projekteringsprocessen udvælger vi løsninger, hvor brugeradfærd, drift og vedligehold af løsningerne på lang sigt også indtænkes. Vi mener, at den mest bæredygtige bebyggelse opnås ved at betragte bebyggelsen over hele dens levetid og ikke kun dens opførelse.

I vores CSR-arbejde har vi fokus på arbejdet med klima og miljø inden for projektudvikling og i egen virksomhedsdrift – bl.a. ved at minimere vores forbrug og ved at skabe gode medarbejderforhold. Vi dyrker fællesskabet, vidensdeling og det gode arbejdsmiljø, og vi værner om et sundt arbejdsliv, som rummer overskud og plads til fritid og familieliv.

Vi ser det som et afgørende, fælles ansvar at bidrage til at opnå FN’s verdensmål inden 2030.